Lider u trgovini i distribuciji gasova u Srbiji i BiH

Pon-Sub: 07:00 - 17:00

Radno Vrijeme

+387 55 255 215

Velika Obarska 200, BIJELJINA

Označavanje boca

Označavanje boca bojama prema JUS EN 1089-3

Svaka boca se označava na više načina kako bi bila lako preoznatljiva i uočljiva prema gasu kojim je napunjena. Boce se označavaju različitim bojama, utisnitum oznakama u zid boce, te naljepnicama koje obično obavještavanju o gasu, lokaciji i vremenu punjenja boce.

Boja ne označava vrstu gasa vec samo glavnu opasnost od gasa: otrovan gas – žuta, zapaljiv gas – crvena, oksidirajući gas – svetlo plava, inertan gas – svetlo zelena boja.

Boja boca omogucava prepoznavanje prirode opasnosti gasa kada zbog daljine etiketa nemože da se procita.
Samo za najčešće korišćene gasove: kiseonik, azot, helijum, azot suboksid predvidene su specijalne boje.

Boje se razlikuju prema četiri potencijalne opasnosti:

Boje boca za najčešće korištene gasove:

Svaki boca mora imati na ramenu postavljenu etiketu za upozorenje prema jugoslovenskom standardu JUS ISO 7225.
Oznaka je jedini način da se jasno odrediti sadržaj boce.
Boja boca može da se razlikuje. Budite upoznati sa oznakom na gas i potencijalnim rizikom opasnosti.

Svaki boca mora imati na svojoj površini ili na pričvršćenoj tablici tačno utisnute sledeće oznake:

1) firmu, odnosno naziv ili registrovani znak proizvodžača;
2) fabrički broj suda;
3) godinu izrade;
4) naziv gasa kojim se sud puni, s tim da naziv gasa ne sme biti označen samo hemijskom formulom;
5) masu praznog suda, u kg, uključujući i masu podnožja obruča na grlu i ventila, ali bez zaštitne
kape, a za sudove za rastvoreni acetilen – masu bez kape, ili sa poroznom masom, acetonom i ventilom;
6) zapreminu suda, u l;
7) probni pritisak, u bar;
8) žig toplotne obrade, utisnut iza fabričkog broja suda;
9) žig nadležnog organa sa datumom poslednje kontrole.

Pored oznaka koje su gore pomenute, na sudu se moraju označiti, i to:

1) za komprimirane gasove – najveći dozvoljeni pritisak punjenja, u bar;
2) za tečne gasove i za amonijak rastvoren pod pritiskom – najveća dozvoljena masa punjenja u kg;
3) za sudove za rastvoreni acetilen – oznaka porozne mase i rastvarača, žig proizvodača porozne mase, mase gotove boce sa ventilom, poroznom masom i rastvaračem, a bez kape, najveći dozvoljeni pritisak punjenja i žig nadležnog organa sa datumom pregleda posle punjenja boce poroznom masom.

Želite da budete u toku sa ponudama i promocijama ? Registrujte se na našu newsletter listu.