Lider u trgovini i distribuciji gasova u Srbiji i BiH

Pon-Sub: 07:00 - 17:00

Radno Vrijeme

+387 55 255 215

Velika Obarska 200, BIJELJINA

Propan-Butan

PROPAN-BUTAN ( Tečni Naftni Gas - TNG/LPG)

U oblasti propan-butana, preduzeće je tokom petnest godina rada zauzelo značajnu poziciju na domaćem tržištu. Kompanija Milojević je 1996. god. u poslovnom centru Ljeljenča u Bijeljini, odakle je i započela svoj razvojni put, otvorila svoju prvu punionicu tečnog naftnog gasa sa skladištem boca i stanicu za snabdjevanje vozila tečnim naftnim gasom i time svoju djelatnost proširila i na tu oblast.

Preduzeće danas posjeduje pet poslovnih centara.U svakom od poslovnih centara se nalazi magacini za prodaju propan butana i tehničkih gasova u bocama dok se u tri poslovna centra nalaze i stanice za TNG (auto gas) i na usluzi su kupcima od 00-24 sata.

Ono što karakteriše Kompaniju Milojević, o čemu se najviše vodi računa jeste kvalitet gasa koji se prodaje.Takvim pristupom pridobili smo veliki broj stalnih kupaca, naše geslo je:

“GILJE GAS UVIJEK UZ VAS”

Način proizvodnje

TNG ili LPG je jedan od proizvoda koji se dobiva rafiniranjem sirove nafte u rafinerijama (oko 40%), ili izdvajanjem propana i butana iz prirodnog zemnog plina. Kada se govori o TNG-u, treba razlikovati dva stanja: tekuće i plinovito. Uz to možemo govoriti i o ponašanju plina u zatvorenim spremnicima i tada razlikujemo 3 faze: tekuća, parna i plinovita.

Svi sastojci tečnog plina su plinovi u normalnom stanju, ali se s porastom tlaka pretvaraju u kapljevine. Pritisak pri kojem se to dešava direktno je ovisan o vrsti smjese. Tako se čisti butan pretvara u kapljevinu već pri 2,2 bara, dok je pritisak potreban za ukapljivanje propana puno veći:22 bara. Prilikom ukapljivanja se njihov volumen znatno smanjuje (do 270 puta). TNG ili LPG ima veliku ogrijevnu moć, oko 44.4 MJ/kg.
Ukapljeni naftni plin ima vrlo nizak stepen zagađenja okoline u odnosu na druga goriva slične ogrijevne moći i to ga čini poželjnim energentom.

Zbog svojih svojstava i prednosti LPG se sve više afirmira kao jedno o vodećih alternativnih goriva današnjice. Koristi se masovno u domaćinstvima , industriji i kao jedno od goriva u automobilskoj industriji. Smatra se da u svijetu ima više od 9.000.000 vozila koja koriste LPG za pogon. Time se potroši oko 16 000 000 tona ovog goriva godišnje ili oko 8% ukupne potrošnje. LPG na automobilskom sektoru povećava potrošnju 12-15% godišnje.

Zbog manjeg zagađenja od drugih goriva slične ogrijevne moći LPG dobiva sve veću potporu raznih svjetskih vlada, tako da se ohrabruje njegova upotreba u automobilima. Tako danas u Italiji ima više od 1 000 000 automobila s pogonom na plin, a mnoge kompanije koje proizvode automobile rade serijski automobile s kombinacijom plin-benzin.

Razne varijante LPG-a (razni izo-butani) se danas upotrebljavaju u bocama pod pritiskom kao pogonsko sredstvo (za istiskivanje sadržaja iz posude pod tlakom). Također, predstavljaju zamjenu i za freone (CFC, HCFC,HFC 134a) u rashladnim sistemima, da bi se izbjegao efekat staklenika, koji je prisutan danas zbog upotrebe freona. Tu se međutim javlja problem njihove zapaljivosti, koja nije postojala s freonima.

Upotreba LPG-a u domaćinstvima u svijetu je vrlo raširena. Jedan od najboljih primjera je Brazil, gdje skoro sva domaćinstva imaju spoj na LPG. Nasuprot tomu, Indija, jedan od najvećih potrošača LPG-a za domaćinstva, opskrbljuje samo oko 20% domaćinstava.

LPG se do potrošača dovodi plinovodima, prevozi u bocama, a veće količine se prevoze posebnim LPG brodovima.

Želite da budete u toku sa ponudama i promocijama ? Registrujte se na našu newsletter listu.