Lider u trgovini i distribuciji gasova u Srbiji i BiH

Pon-Sub: 07:00 - 17:00

Radno Vrijeme

+387 55 255 215

Velika Obarska 200, BIJELJINA

Mješavine i Specijalni gasovi

Gasne mješavine

Mješavine gasova, koriste se u tehnološko razvijenim industrijama, kontrolnim laboratorijima, medicini ili na posebnim područjima tehnološkog razvoja različite su i mnogobrojne. Naša uska povezanost sa međunarodnim institutima omogućava nam da možemo zadovoljiti sve vaše potrebe sa ovog područja.Mješavine dostavljamo sa certifikatima o analizi.

Skladištenje i Rukovanje

Sve mješavine gasova se čuvaju i transportuju u zavisnosti standarda i vrste finalne smješe gasova.

Laserline je linija proizvoda koji su namijenjeni upotrebi u sektoru lasera. Pored čistih laserskih plinova UGLJEN DIOKSID, HELIJUMA i AZOTA, isporučujemo i mješavine istih u različitim omjerima i koncentracijama, a po želji i s dodatkom VODIKA i UGLJEN MONOKSIDA.

Za disanje u podvodnim aktivnostima i u hiperbarnim komorama isporučujemo mješavine sa različitim koncentracijama komponenti KISIKA, HELIJUMA i AZOTA.

Pod tržišnim imenom BANANA GAS isporučujemo mješavinu u sastavu 5% Etilena u Azotu koji se upotrebljava u pogonima za sazrijevanje banana.

Za kliničku upotrebu: KISIKA, UGLJEN DIOKSIDA, ZRAKA, AZOTNOG OKSIDULA I AZOT u željenim koncentracijama.

Za dijagnostičke svrhe: KISIKA, UGLJEN DIOKSIDA i AZOTA u različitim koncentracijama za analizu krvi i funkcije disanja.

Za respirazornu fiziopatologiju: KISIKA, UGLJEN DIOKSIDA i KISIKA u kombinaciji sa HELIJEM i UGLJEN MONOKSIDOM u različitim koncentracijama za testiranje plućnih funkcija.

Za stvaranje biološke atmosfere: kombinacija UGLJEN DIOKSIDA, KISIKA, ZRAKA, AZOTA i VODIKA u različitim sastavima za stvaranje aerobne odnosno anaerobne atmosfere.

Za anasteziju: mješavina AZOTNOG OKSIDULA i KISIKA sa drugim ANESTETICIMA i KSENONOM za upotrebu u anesteziji.
I druge: (sterilizaciju, laser itd…).

U elektrolučno zavarivanje procesa TIG, MIG / MAG i plazma postaje sve važnija za zavarivanje pod zaštitom inertnog gasa.
Zaštitni gas u tom procesu značajno utječe na učinkovitost i kvalitetu zavara.

Linija proizvoda FERROMIX C
Mješavine gasova iz linije proizvoda FERROMIX C (DIN EN 439, grupa M21) su smješe argona i ugljen-dioksida. One se koriste za MAG zavarivanje nelegiranih i niskolegiranih čelika. FERROMIX C 18 sa 18% ugljen-dioksida ima veoma univerzalnu primenu. FERROMIX C 8 sa 8% ugljen-dioksida nudi specijalne prednosti kod rada sa tankim limovima, jer dolazi do manjeg intenziteta prskanja, uz obezbeđivanje veoma čistih šavova sa ekstremno malim ostacima šljake.

Linija proizvoda FERROMIX X i FERROMIX C X
Mješavine gasova iz ove linije proizvoda (DIN EN 439, grupe M22, M23, M24, M32) sadrže kiseonik kao zajedničku komponentu i primarno se koriste kod nelegiranih i niskolegiranih čelika, a u nekim slučajevima i kod visokolegiranih čelika.
FERROMIX X 4 i FERROMIX X 8 su smješe čistog argona i kiseonika koji učestvuje u zapremini sa 4 odnosno 8%.
Sve smješe ove grupe se odlikuju mirnim prelazom materijala bez prskanja u čitavom području podešavanja. Ovo je posebno izraženo kod smješa bez ugljen- dioksida.

Linije proizvoda INOXMIX C, INOXMIX He i INOXMIX X
Mješavine gasova iz ove linije proizvoda (DIN EN 439, grupe M12, M13) se pretežno koriste za visokolegirane čelike. Njihovo neznatno učešće aktivnog gasa podešeno je prema specifičnim zahtevima visokolegiranih čelika, npr. neznatno obojenje šava (oksidacija šava) i neznatna šljaka. Izbor odnosa komponenata mješavine koju čine kiseonik, ugljen-dioksid i helijum, omogućava individualni izbor optimalnog gasa za široku paletu visokolegiranih čelika.

Želite da budete u toku sa ponudama i promocijama ? Registrujte se na našu newsletter listu.