Lider u trgovini i distribuciji gasova u Srbiji i BiH

Pon-Sub: 07:00 - 17:00

Radno Vrijeme

+387 55 255 215

Velika Obarska 200, BIJELJINA

Acetilen

Acetilen (C2H2)

Acetilen (C2H2) se dobija razlaganjem kalcijum karbida vodom, čišćenjem gasa i rastvaranjem pod pritiskom u odgovarajućoj ambalaži ili se dobija kroz proces pirolize ugljovodonika. Uskladišten je u čelične boce tako da je rastvoren u acetonu, na taj način omogućeno je bezbedno korišćenje acetilena, koji otparava iz acetona i dolazi na trošilo. Radi obezbeđenja otparavanja prilikom korištenja neophodno je da boca stoji nagnuta (na kolicima) pod uglom 45° čime se postiže najveća površina otapanja.
Acetilen je bezbojan gas, nije otrovan, ali u visokim koncentracijama ima opojno dejstvo. Udisanje čistog acetilen uzrokuje glavobolju, mučninu i povraćanje. Ima karakterističan miris koji podseća na beli luk, te ukoliko se oseti odmah se mora pronaći uzrok ispuštanja istog i kvar otklonuti.

Skladištenje i Rukovanje

Zbog izuzetno visoke temperature plamena acetilen se koristi za autogeno zavarivanje i rezanje.
Skladištiti acetilen u posebne prostorije , ventili na boci moraju biti zaštićeni  kapom. Boce acetilena moraju biti obojene belom/kesten bojom a težina jedne boce sa ventilom je 70 kg. Nije dozvoljeno zagrevanje boca niti držanje istih pod uticajem bilo kakve toplote koja bi mogla izazvati povećanje temperature veće od 35°C.
Acetilen je uskladišten u čelične boce pod pritiskom od 15 do 18 bara u rastvorenom stanju. Priključak na ventilu je izveden tako da se koristi viljuškasta stezaljka (uzengija).
Acetilen u dodiru sa bakrom stvara spoj tzv. eksplozivni bakar koji je crvene boje i taloži se na zidove bakrene cijevi kroz koju prolazi acetilen. Pri mehaničkim udarima eksplozivni bakar može eksplodirati pa zbog toga treba izbegavati bakarnu armaturu (redukcioni ventil, cevi za dovod) pri korišćenju acetilena.

Zabranjeno je pražnjenje boce ispod 2 bara.

Pod normalnim uslovima je gas, stabilan je i lakši je od vazduha. Minimalna temperatura paljenja je 305°C. Temperatura plamena je pri stehiometrijskom  sagorevanju 2590°C. Granica eksplozivnosti je 2,2-85% na 20°C i 1,013 bara.

Rad sa acetilenom podleže posebnim propisima. Nije  dozvoljeno  naglo pražnjenje suda, mehaničko udaranje i nekontrolisano menjanje odnosa volumen – pritisak u zatvorenom prostoru.

Materijali za industrijsku proizvodnju acetilena su kalcij-karbonat (krečnjak) i ugalj. Kalcij-karbonat se prvo prevede u kalcij-oksid, a ugalj u koks, pa se ovi spajaju da bi dali kalcij-karbid i ugljik-monoksid:

CaO + 3C → CaC2 + CO
Kalcij-karbid (ili kalcij-acetilid) i voda, mogu se miješati različitim procedurama da bi izgradili acetilen i kalcij-hidroksid. Ovu reakciju je otkrio Fridrich Weler 1862. godine.

CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2
Sinteza kalcij-karbida podrazumijeva proces pod jako visokim temperaturama, oko 2000 °C, pa se reakcija odvija u električnom kazanu. Acetilen se također dobija i nepotpunim sagorijevanjem metana sa kisikom ili krekovanjem ugljikovodika.

Marcellin Berthelot je pravio acetilen od metanola, etanola, etena ili etra, tako što ih je propuštao kao gasove kroz usijane cijevi. Otkrio je da se acetilen može dobiti propuštanjem električne varnice kroz smjesu gasovitog vodika i cijanogena. Dobijao ga je i sintezom vodika i ugljika.

Acetilen (IUPACov naziv: etin) je hemijsko jedinjenje formule C2H2. Najjednostavniji je alkin.

Kao alkin, acetilen je nezasićen zbog toga što su dva atoma ugljenika vezana trostrukom vezom. Trostruka veza ugljenik-ugljenik daje ugljenikovim atomima sp hibridne orbitale, postavljajući sva četiri atoma u pravu liniju, gde je ugao CCH veze 180°.

Acetilen je otkriven 1836. od strane Edmunda Dejvija koji ga je okarakterisao kao “novo ugljenikovo jedinjenje vodonika”. Ponovo je otkriven 1860. od strane francuskog hemičara Marsolena Bertoloa koji mu je dao ime “acetilen”. Nobelovac Gustaf Dalen je oslepljen u eksploziji acetilena.

  • Iznad 400 °C (673 K) počinje piroliza acetilena, što je podosta nisko za ugljovodonike. Glavni proizvodi su dimer vinil-acetilen (C4H4) i benzen. Na temperaturama iznad 900 °C, (1173 K), glavni proizvod je čađ.
  • Pomoću acetilena, Marselen Bertelo je prvi pokazao da je moguće da alifatično jedinjenje može da nagradi aromatično kada je zagrevao acetilen u staklenoj cevi da bi dobio benzen sa primesama toluena. Bertelo je oksidovao acetilen da bi dobio sirćetnu i oksalnu kiselinu. Uvideo je da se acetilen može redukovati u eten i etan.
  • Polimerizacija acetilena sa Cigler-Natovim katalizatorom stvara poliacetilen. Poliacetilen, niz ugljenikovih atoma među kojima se smenjuju jednostruke i dvostruke veze bio je prvi organski poluprovodnik ikad otkriven; u reakciji sa jodom daje izuzetno provodan materijal.
  • Kučerovljevoj reakciji (otkrivene 1881. od strane Mihaila Kučerova)[5] acetilen se hidratiše u acetaldehid sa živinom solju, kakva je živa(II)-bromid.
  • Karbidi se dobijaju od mnogih metalnih jona koji se pomešaju sa rastvorima njihovih soli. Par njih, kao srebro-karbid ili bakar-karbid su eksplozivi. Bakar-karbid se dobija takođe u reakciji sa acetilenom i metalnim bakrom ili njegovim legurama.

Zbog visoke temperature koju ima plamen acetilena, ovaj plin je praktično nezamjenjiv pri rezanju i pri plinskom zavarivanju metala. Temperature koje se tada razvijaju ovise o sastavu smjese i iznose.

  • Za smjesu acetilen-zrak 2325 (s 9% acetilena)
  • Za smjesu acetilen-kisik 3235 (s 44% acetilena)

Maksimalna brzina izgaranja acetilena s kisikom iznosi 1350 cm×s-1.Ova idealna svojstva acetilen-kisikovog plamena opravdavaju prednost rada

Želite da budete u toku sa ponudama i promocijama ? Registrujte se na našu newsletter listu.