Lider u trgovini i distribuciji gasova u Srbiji i BiH

Pon-Sub: 07:00 - 17:00

Radno Vrijeme

+387 55 255 215

Velika Obarska 200, BIJELJINA

Gašeni kreč

Upotreba Gašenog kreča

Kompanija Milojević Gilje-Gas, Bijeljina, pri proizvodnji acetilena tehničkog gasa za potrebe zavarivanja u industriji kao nusproizvod reakcije dobija gašeni kreč
Ca(OH) 2 koji se smatra otpadom.

Ovaj kreč se skladišti u posebne taložne krečne jame koje služe samo za tu namenu.

Gašeni kreč se dobija po hemijskoj reakciji:
CaC 2 + 2HO2 = C2H2 + Ca(OH)2

Ovaka vrsta gašenog kreča koristi se u građevinstu za malterisanje i zidanje a posebno se pokazalo dobrim u poljoprivredi kao sredstvo koje smanjuje kiselost zemljišta i reguliše pH vrednost zemljišta.

Posebno treba istaći da je sa ekonomske strane upotreba gašenog kreča višestruko isplativija od upotrebe komadnog kreča iz razloga što je cijena nabavke gašenog kreča niža od cijene nabavke komadnog kreča jer gašeni kreč iz Kompanije Milojević dobijate besplatno.

Na zahtjev kupaca gašeni kreč, dopremamo cisternama zapremine 3 m³. Rebrastim crevom gašeni kreč se istače iz cisterne na lokaci kupca. Upotrebom gašenog kreča znatno se olakšava proces pripreme i distribucije sa ekonomskog i ekološkog aspekta.

V&Z-Zaštita d.o.o. Banja Luca je za potrebe Kompanije Milojević izdalo uvjerenje o utvrđivanju otpada u kojem je konstatovano da je gašeni kreč otpad iz proizvodnje acetilena nije opasan (pod rednim brojem 107/-3-91/09 od 23.06.2009 godine).
Uverenje je izdato u skladu sa pravilnikom o uslovima i načinu razvrstavanja, pakovanja i čuvanja sekundarnih sirovina. (Službeni glasnik RS.br.39/05) i važi uz izvještaj laboratorije Poljoprivrednog instituta Republike Srpske Banja Luka (pod rednim brojem 47/13/09 od 17.06.2009 godine).

Posebno treba istaći da se labartoriska ispitivanja gašenog kreča vrše prilikom svake nabavke kalcijumkarbida i nakon taloženja, tako da su sa ekološke strane i u cillju zaštite životne sredine ispunjeni svi uslovi.

Želite da budete u toku sa ponudama i promocijama ? Registrujte se na našu newsletter listu.