Lider u trgovini i distribuciji gasova u Srbiji i BiH

Pon-Sub: 07:00 - 17:00

Radno Vrijeme

+387 55 255 215

Velika Obarska 200, BIJELJINA

Auto Gas

Ekološki prihvatljiv transport

U zadnje vreme auto gas LPG (Liguiefiend Petrol Gas) plin postaje popularan kao gorivo za automobile.Razlog tome je uveliko zbog visokih cijena benzina koji je i dva puta skuplji od plina.Ali to nije jedina prednost, plin nudi gomilu drugih prednosti kao npr:

  • Potpuno sagorjevanje,
  • Duži vijek katalizatora,
  • Ekološki je prihvatljivi,
  • Tiši i mirni rad motora,
  • Manja potrošnja motornog ulja,
  • Duže trajanje rada motora itd.

Sigurnost upotrebe plina mora biti na najvećem mogućem nivou. Naravno, postavljanje i ugradnja opreme i instalacije regulisano je zakonskim odredbama. Osim toga, proizvođači plinske opreme na tržište lansiraju trošila sa ugrađenom automatikom koja reguliše i obezbjeđuje siguran i pouzdan rad uređaja.

Kao jedan od najvećih distributera TNG-a u Bosni i Hercegovini, Kompanija Milojević Gilje Gas je razvila mrežu od 4 sopstvene auto-gasne pumpe (Bijeljina, Sarajevo, Zvornik i Tuzla), sa ciljem da bude prisutna u svim gradovima naše zemlje.

Cijene autogasa na našim pumpama su uvjek među najpovoljnijim na tržištu.

Ono što karakteriše Kompaniju Milojević, o čemu se najviše vodi računa jeste kvalitet gasa koji se prodaje.Takvim pristupom pridobili smo veliki broj stalnih kupaca, naše geslo je:

“GILJE GAS UVIJEK UZ VAS”

Osnove informacije

Rezervoari za autogas, vjerujte nam, nisu bombe!

Svaki je rezervoar detaljno ispitan na visokim pritiscima i temperaturama, te zaštićen sa nekoliko sigurnosnih ventila. Testovi su pokazali da i u slučaju teškog sudara automobila, rezervoar može samo ispasti van iz automobila. Prilikom ugradnje autogasa uređaja OBAVEZNO zatražite ateste na sve uređaje ugrađene u Vaš automobil. Sa Vašim serviserom dogovorite redovan periodični pregled uređaja, jer samo na taj način ćete osigurati sebi maksimalnu sigurnost i isplativost uložene investicije u autogas.

Poboljšanje kvaliteta vazduha:

Autogas nudi trenutno, konkretno rješenje poboljšanja kvaliteta vazduha, posebno u gradskim područjima. Kada je riječ o lebdećim emisijama glavnih regulisanih otrovnih gasova, emisije autogasa su medu najnižima od svih danas dostupnih automobilskih goriva. Kompetentna znanstvena istraživanja pokazala su da autogas stvara 50 % manje ugljen monoksida, 40 % manje ugljen-vodonika, 35 % manje azotnih oksida (NOx ) i potencijalno 50 % manje ozona u poređenju s benzinom. Zdravstvene prednosti tih nižih emisija su značajne.

Autogas može igrati važnu ulogu u ublažavanju klimatskih promjena. Njegove su emisije gasova koji izazivaju efekt staklenika medu najnižima od svih komercijalno dostupnih goriva, računajući cijeli vijek trajanja. Primjera radi, autogas u prosjeku može proizvesti 20% manju protivrijednost C02 u odnosu na benzin kada se računaju ukupne emisije od izvora do stanica. Kada se mjere samo razine emisija iz ispušne cijevi, autogasa stvara do 15% manje emisija.

Autogas je uglavnom jeftiniji od benzina oko 45 %. Vozači koji prevaljuju velik broj kilometara mogu povratiti uloženi novac u instalaciju autogasa u vozilu već tokom prve godine korištenja.

Rezultati i radne karakteristike vozila na autogasa usporedive su sa tradicionalnim motornim gorivima i bolji su od ostalih alternativnih goriva. Autogas je visokooktansko gorivo koje omogućuje veću izlaznu snagu motora i učinkovitost te smanjuje potrošnju goriva, habanje motora i potrebe za održavanjem. Autogas takođe postiže najbolje rezultate među alternativnim gorivima kada je riječ o pokretanju vozila u hladnim podnebljima.

Usavršene tehnologije doprinijele su unapređenju sigurnosne opreme kod korišćenja plina u automobilu. Spremnici su puno čvršći od usporedivih spremnika za benzin te mogu podnijeti jake udare u slučaju sudara. Novi sigurnosni ventili automatski se zatvaraju ako u sistemu napajanja gorivom dode do curenja, što znači da plin više ne moze isticati iz spremnika. Osim toga, automobil na autogas ima zatvoren i ekološki neškodljiv sistem napajanja gorivom koji sprječava prolivanje i hlapljenje goriva.

Vozila na autogas godišnje potroše više od 16 miliona tona propan-butan plina, što predstavlja oko 8 % svjetske potrošnje propan-butan-a. Autogas nije novo gorivo, već pouzdano, čisto i praktično alternativno gorivo sa statistički dokazanim rezultatima. Postojeći globalni kapaciteti za proizvodnju i distribuciju garantuju ogromne količine prenosivog proizvoda potrebno za pouzdane zalihe u budućnost.

VILJUŠKARI

Pored konvencionalne upotrebe propan-butan plina kao pogonskog goriva u vozila, sve je već i zahtjev za upotrebom pomoćnih vozila-viljuškara u prostorima koji zahtijevaju izgaranje bez čađi, dima i neugodnih mirisa:

* skladišta prehrambenih artikala
* skladišta pića
* skladišta lijekova
* skladišta osjetljive robe (papira, kartona)

* niža cijena propan-butan plina u odnosu na druga pogonska goriva
* manji obim održavanja
* manji eksploatacioni troškovi održavanja
* duži vijek trajanja motora
* velika prilagodljivost rada motora
* jednostavnost montaže i zamjene boce
* lako skladištenje i blizina mjesta upotrebe

Za normalan rad viljuškara na plin i maksimalnog iskorišćenja u plinsku bocu 10 kg ugrađuje se sonda i ventil za upotrebu propan-butana u «tečnoj fazi» kao pogonskog goriva.

Svaka takva boca označena je zelenom bojom «TF» i strelicom između slova koji pokazuje smjer polaganja boce gdje se nalaz i sonda radi pravilne upotrebe i prisutnosti tečne faze. Takva označena boca NIJE DOZVOLJENA ZA UPOTREBU NA STANDARDNA TROŠILA (KUVALA, PLAMENICI) KOJA KORISTE GASNU FAZU.

UGRADNJA AUTOGASNIH UREĐAJA

Autogas uređaji se ugrađuju u svaki četverotaktni benzinski motor. Autogas uređaje ugrađuju isključivo ovlašćeni serviseri, koji za to imaju odobrenje od nadležnih organa.

* Rezervoar plina
* Aramatura rezervoara plina
* Pročišćavač rezervoara plina
* Isparivač plina
* Regulator pritiska
* Plinski ventil
* Vodovi za plin niskog pritiska
* Vodovi za plin visokog pritiska
* Vodovi sredstava za grijanje
* Električni uređaji i instalacije

* naziv proizvođača, godinu proizvodnje, naziv vrste plina koji se puni, podatak o obimu, datum posljednjeg pregleda i ispitivanja od strane inspekcije nadležne za posude pod pritiskom, žig inspekcije za posude pod pritiskom kao dokaz uspješno obavljenog pregleda i ispitivanja, i to za propan-butan: najveću dopuštenu masu punjenja u kilogramima, a za metan: najveći dopušteni tlak punjenja u MP-u ili barima. Ako je rezervoar plina homologiran mora imati trajno upisane podatke skladno odredbama odgovarajućeg ECE pravilnika.

* Ventil rezervoara plina je uređaj koji se postavlja izravno na rezervoar, a služi za zatvaranje rezervoara u slučaju kad treba spriječiti neželjeno isticanje plina iz rezervoara.

* Sigurnosni uređaji na armaturi rezervoara plina moraju spriječiti stvaranje povećanje pritiska u rezervoaru kao i prekomjerno isticanje plina iz rezervoaru (lom cijevi). Ti uređaji su: ograničavač protoka i uređaj za osiguranje protiv previsokog pritiska.

* Ograničavač protoka je sigurnosni uređaj koji pri lomu cijevi za odvod plina mora smanjiti količinu plina koja će istjecati na najviše 10% od najvećeg mogućeg protoka plina.

* Uređaj za osiguranje protiv previsokog pritiska je uređaj koji mora u rezervoaru plina spriječiti stvaranje tlaka većeg od 2,5 MPa (25 bar).

* Uređaj protiv prekoračenja temperature u slučaju požara je sigurnosni uređaj koji mora ispustiti plin iz rezervoara pina u atmosferu ako temperatura sigurnosnih elemenata u ovom uređaju dosegne najviše 100°C ± 5°C. Sigurnosni uređaji na armaturi rezervoara plina i ventil rezervoara plina mogu biti konstruisani i izvedeni tako da čine jednu cjelinu.

* Zaštitno kućište armature rezervoara plina mora spriječiti moguće propuštanje plina iz dijelova armature rezervoara u prostor za vozača i putnike, uključujući i prtljažnik.

* Priključak za punjenje je uređaj koji omogućuje punjenje rezervoara plina samo određenom vrstom plina i pod određenim pritiskom u skladu sa izvedbom rezervoara plina.

* Nepovratni ventil između priključka za punjenje i rezervoar plina je uređaj koji mora spriječiti povratno strujanje plina iz rezervoara prema priključku za punjenje.

* Pokazivač količine plina je uređaj koji pokazuje količinu plina u rezervoaru plina.

* Pročišćivač plina je uređaj koji sprječava prolaz nečistoće iz rezervoara plina prema drugim uređajima.

* Isparivač plina je uređaj u kojem PROPAN-BUTAN ISPARAVA I PRELAZI IZ TEČNOG U GASOVITO STANJE POD UTJECAJEM TOPLINE.

* Regulator pritiska je uređaj kojim se smanjuje pritisak plina s pritiskom u rezervoaru i podešava na radni pritisak koji odgovara stvaranju smjese pogodne za rad motora.

* Plinski ventil je uređaj koji prekida dovod plina iz rezervoara plina u isparivač plina i regulator pritiska kad motor ne radi, odnosno kada se plin ne upotrebljava kao pogonsko gorivo za rad motora.

* Priključak za pražnjenje, ako je ugrađen, je uređaj koji u slučaju potrebe služi za pražnjenje plina iz vodovoda i uređaja koji se nalaze iza ventila rezervoara plina.

* Ventil tekućeg goriva je uređaj koji za vrijeme dok se motor snadbijeva plinom kao pogonskim gorivom zatvara dotok drugih vrsta goriva (benzina, dizelskog goriva) u uređaj za snadbijevanje motora gorivom.

* svakih 20 000 km
* jednom godišnje
* nakon 100 000 km obavezan “veliki servis”, svakih 5 godina obnova atesta rezervoara autoplina

* cilindrični = 45 – 120 l
* toroidalni = 22 – 77 l , ugrađuju se umjesto rezervnog točka

Punjenje plinskog rezervoara autogasom iznosi max. 80% od ukupne nazivne zapremine.

Želite da budete u toku sa ponudama i promocijama ? Registrujte se na našu newsletter listu.