Lider u trgovini i distribuciji gasova u Srbiji i BiH

Pon-Sub: 07:00 - 17:00

Radno Vrijeme

+387 55 255 215

Velika Obarska 200, BIJELJINA

Tehnički Gasovi

Tehnički Gasovi

Danas je vazduh sirovina čije se komponente: azot 78.08%, kiseonik 20.95%, argon 0.93% i drugi retki gasovi dobijaju u prečišćenom obliku. Čisti gasovi se dobijaju iz postrojenja za razlaganje vazduha.
Vazduh se komprimuje, dovodi u tečno stanje na ekstremno niskim temperaturama do -196 Cº i razdvaja se na komponente u kolonama na osnovu različitih tačaka ključanja metodom frakcione destilacije.

Tehnički gasovi koji se dobijaju iz vazduha pomoću fizikalnih procesa, ili pak kao sekundarni produkt kod proizvodnih procesa.

Način proizvodnje

Tehnički gasovi koji se dobijaju iz vazduha pomoću fizikalnih procesa, ili pak kao sekundarni produkt kod proizvodnih procesa, isporučujemo u skladu sa svrhom upotrebe i potrebnim količinama i to kao u:

• Gasovitom stanju:
– čelični sudovi-boce
– baterije

• Tečnom stanju:
– rezervoari

Danas se gasovi koriste u skoro svim industrijskim granama, od metalurgije do prehrambene industrije, od mikroelektronike do medicine, od hemije do zaštite okoline.

U svrhu zadovoljenja potreba na svim ovim područjima primene, naše preduzeće prodaje i distribuira kompletnu lepezu gasova iz razlaganja vazduha, propan-butan plina, gasova visoke čistoće i gasnih mešavina.

Kompanijana Milojević raspolaže sa širokim asortimanom tehničkih gasova:
Kiseonik, Acetilen, Argon, Azot, Ugljendioksid, Helijum, Azot-suboksid, Sintetski zrak, Amonijak, Krisal, Vodonik, Komprimirani zrak, itd.

Pored standardni gasova nudimo i široku paletu proizvoda gasnih smješa i gasova visoke čistoće 5.0 (99,999 %) kako u gasovitom tako i u tečnom stanju.

Uz sve tražene gasove prilikom isporuke, dostavljamo atest o kvalitetu gasa (certifikat).

Industrijski gasovi u bocama nas prate na svakom koraku našeg svakodnevnog života, јеr se koriste gotovo u svim industriskim procesima.

U oblasti prodaje tehničkih gasova u bocama, Kompanija Milojević je tokom dvadesetpet  godina rada zauzela značajnu poziciju na domaćem tržištu.

Kompanija Milojević isporučuje tehničke gasove u bocama malim, srednjim  i velikim potrošačima tehničkih gasova.

U tu svrhu imamo na raspolaganju širok spektar gasa u bocama različitih veličina i zapremina.
Boce se menjaju po principu pune za prazne ili se izdaju korisniku na duži vremenski period bez naknade.
Sve boce su adekvatno ispitane i baždarene od strane nadležni institucija.

Svi gasovi isporučuju se različitih stepena čistoće,  počev od 2.0 (99.0%) do 6.0 (99.9999%) i pritiska u bocama od 50-300 bara.

Ekonomičan način snabdevanja srednjih potrošača tehničkih gasova, iz razloga što je olakšan i pojednostavljen rad pri odvijanju procesa proizvodnje kao i maximalan utrošak gasa.
Boce su u paletama sa zajedničkim ventilom za punjenje i pražnjenje.

Kompanija Milojević u svom asortimanu posjeduje baterije za kiseonik, ugljen dioksid, argon i azot zapremine 40 i 50 litar, horizontalnog i vertikalnog položaja.
Posedujemo baterije sa različitim brojem boca i to od:
6/1, 12/1, 20/1, 25/1, 30/1 i 36/1 radnog pritiska od 150 i 200 bara.

Želite da budete u toku sa ponudama i promocijama ? Registrujte se na našu newsletter listu.