Lider u trgovini i distribuciji gasova u Srbiji i BiH

Pon-Sub: 07:00 - 17:00

Radno Vrijeme

+387 55 255 215

Velika Obarska 200, BIJELJINA

Azot-suboksid (Oksidol)

Azot-suboksid (N2O)

Azot-suboksid (N2O) je bezbojan, netoksičan i nezapaljiv gas blago sladunjavog ukusa, teži od zraka 1,5 puta. Na običnoj temperaturi je vrlo stabilan ali na povišenim temperaturama ima jako oksidaciono dejstvo jer se na temperaturama iznad 400 °C razlaže na kiseonik i azot.

Osnovna primjena azot-suboksida je u medicini kao anestetik jer je najmanje toksičan od svih poznatih opštih anestetika.
Obično se primjenjuje u oblicima kombinovane inhalacione anestezije.

Pored osnovne primjene u medicini, azot-suboksid se koristi i kao potisni gas za pakovanja u prehrambenoj industriji (šlag, sirup, koncentrat kafe) za farmaceutske i kozmetičke preparate kao i u automobilizmu (povećava snagu motora)

Skladištenje i Rukovanje

Azot-suboksid se isporučuje u čeličnim bocama pod pritiskom od 50 bar na 20 °C.

Dušik-suboksid ili dušik (I) oksid (N2O) je plin bez boje i mirisa, slatkastog okusa. Ako se udiše kratko izaziva veselo raspoloženje i podražaj na smijeh, te se naziva „gas za smijanje“. U velikoj koncentraciji uzrokuje anesteziju, te se upotrebljava u medicini. Anesteziolozi ga nazivaju dušični oksidul, odnosno azotni oksidul. Dobija se iz zemnog plina i nafte čiji je sastojak. Smatra se bezopasnim. Prihvatljivi dnevni unos nije određen.

Na običnoj temperaturi je vrlo stabilan ali na povišenim temperaturama ima jako oksidaciono djelovanje jer se na temperaturama iznad 400 °C razlaže na kisik i dušik.

Pored osnovne primjene u medicini, dušik suboksid se koristi i kao potisni gas (propelant) za aerosol pakovanja u prehrambenoj industriji (šlag, sirup, koncentrat kafe) kao i za farmaceutske i kozmetičke preparate. Kao prehrambeni aditiv ima E-broj E943a. Osim toga koristi se i u raspršivačima biljnih ulja (samo za profesionalnu upotrebu) i raspršivačima emulzija na vodenoj osnovi. [1]

Želite da budete u toku sa ponudama i promocijama ? Registrujte se na našu newsletter listu.